Obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski po 24 lutego 2022r. mogą przebywać na terytorium Polski przez 18 miesięcy.

W celu rejestracji pobytu w Polsce należy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni od daty wjazdu na terytorium Polski. Sprawdź, jak uzyskać numer PESEL?

UWAGA: Obecne przepisy zakładają, że termin legalnego pobytu Ukraińców w Polsce wygasa 4 marca 2024 r. Aktualnie rząd pracuje nad nowelizacją ustawy, która umożliwi legalny pobyt w Polsce do 30 czerwca 2024 r.

Jak przedłużyć pobyt w Polsce?

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, a Twój pobyt został uznany za legalny, masz możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o to zezwolenie możesz złożyć jednorazowo, a po jego przyznaniu masz prawo legalnie przebywać na terenie Polski przez maksymalnie 3 lata. Okres ten zaczyna się od momentu wydania decyzji. Wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy mogą być składane nie wcześniej niż 9 miesięcy od daty wjazdu do Polski. Ostateczny termin składania wniosków mija po upływie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 roku.