Przekraczając granicę polsko-ukraińską i decydując się na skorzystanie z pomocy nieznanej osoby zachowaj szczególną ostrożność, aby nie stać się ofiarą m.in.: handlu ludźmi. Staraj się poruszać w grupach np. 2-3 osobowych i nie wsiadaj samemu/samej do samochodu. Jeśli już decydujesz się na przejazd, m.in.: zapytaj kierowcę o pozwolenie na zrobienie mu zdjęcia z prawem jazdy (i prześlij je bliskiej osobie) oraz zapisz numer rejestracyjny samochodu, którym będziesz jechać.

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA zaleca przestrzeganie kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:


W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) pod nr telefonu: + 22 628 01 20 (czynne całodobowo 24/7).

Zapoznaj się z ulotką informacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w języku polskim, ukraińskim lub angielskim.

Śledź wiadomości i nowe informacje na temat handlu link