W tej sekcji znajdziesz linki dotyczące pomocy dla studentów i naukowców, w tym związane z kontynuacją nauki.

Zapraszamy studentów z Ukrainy na kurs języka polskiego w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą”

Dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację kursów języka polskiego dla studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku musieli opuścić swój kraj i nie mogą kontynuować studiów w Ukrainie.

Kurs języka polskiego realizowany będzie w wymiarze 120 godzin od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku (minimum 15 godzin w tygodniu). Kursant może skorzystać również ze wsparcia psychologiczno-prawnego związanego z kształceniem w Polsce oraz otrzyma w ciągu całego czasu trwania kursu miesięczne stypendium w wysokości 1500 złotych brutto.

Więcej można przeczytać tu

Co zrobić, aby kontynuować studia w Polsce rozpoczęte na Ukrainie?

Więcej informacji o FMtadViX0AEi2qV (1600×1600) (twimg.com)

Studia w Polsce – pomoc finansowa

Mając status uchodźcy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP:

Co zrobić, aby kontynuować karierę naukową w Polsce?

KIERUNEK LEKARSKI

KONTYNUACJA STUDIÓW W POLSCE PRZEZ STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DOTYCHCZAS W UKRAINIE

Informacje dostępne pod numerami telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim):

Przygotuj następujące informacje:

1. Imię i Nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt;
2. Nazwę uczelni, na której odbywało się dotychczas kształcenie na Ukrainie i tryb studiów;
3. Stopień zaawansowania nauki (w liczbie ukończonych semestrów) i posiadane dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia;
4. Znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce;
5. Obywatelstwo i pochodzenie (obywatel Polski, obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego);
6. Preferowana uczelnia w Polsce.

Lista uczelni prowadzących kierunek lekarski w Polsce

Lista uczelni prowadzących kierunek lekarsko-dentystyczny w Polsce