Zostań wolontariuszem! Zgłoś się do grupy wolontariackiej w swoim mieście lub wesprzyj działania pomocowe w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. Wypełnij formularz i poznaj warunki naborów do poszczególnych grup pomocowych.

Polska Akcja Humanitarna

Aby zostać wolontariuszem, musisz spełnić następujące warunki: 

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=36f770dfe5c040a6b4ff45fb10dc89b7&fbclid=IwAR1PcXL3XvINwA7LvOfCadVU_qwyuGBHympinLtyEQQ1B5OW1IKd5Ohj1g0  

Jeśli znasz język ukraiński, możesz pomóc jako tłumacz pełniąc dyżury telefoniczne. Zgłoś się na stronie: https://ukrainie.super.site/tlumaczysz  

Fundacja Ocalenie 

Chcesz dołączyć do wolontariuszy i wolontariuszek Fundacji Ocalenie? Sprawdź aktualne ogłoszenia o wolontariacie lub napisz na wolontariat@ocalenie.org.pl.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Formularz dla wolontariuszy:

http://formularze2.kuratorium.poznan.pl/wolontariat/zgloszenie/