Numer PESEL to numer identyfikacyjny nadawany każdemu obywatelowi Polski oraz tym cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na stałe zamieszkanie w Polsce. Numer PESEL jest używany w różnych dokumentach urzędowych i instytucjach, takich jak dowód osobisty, paszport, czy świadectwo urodzenia.

Numer PESEL jest niezbędny, aby móc korzystać z różnych świadczeń społecznych, takich jak emerytury, zasiłki, czy mieć dostęp do opieki medycznej.

Jak uzyskać numer PESEL?

  1. Udaj się do urzędu gminy.
  2. Wypełnij i podpisz wniosek o nadanie numeru PESEL. Wniosek możesz wydrukować i wypełnić wcześniej.
  3. Złóż odcisk palca.
  4. Odbierz potwierdzenie złożenia wniosku.

Numer PESEL dla dzieci

Co potrzebujesz, aby złożyć wniosek?

Możesz mieć ze sobą wcześniej wypełniony wniosek:

Jeśli nie posiadasz dokumentu tożsamości, numer PESEL zostanie przyznany na podstawie Twojego oświadczenia.