Kuratorium oświaty stanowi organ administracji rządowej, wykonujący zadania dotyczące oświaty. Jednym z głównych zadań kuratorium jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami publicznymi i niepublicznymi, głównie prowadzonymi przez władze samorządowe. W Polsce 16 kuratoriów działa jako organy wojewody na danym terenie. Do serwisów internetowych kuratoriów warto zaglądać np. szukając informacji o szkołach działających w danym województwie oraz ich ofercie edukacyjnej. Oto pełna lista kuratoriów oświaty

DOLNOŚLĄSKIE KURATORIUM OŚWIATY
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
e-mail: kuratorium@duw.pl, poczta@kuratorium.wroclaw.pl
tel. 0-71 340-63-70, 340-63-48, fax 340-61-08
www.kuratorium.wroclaw.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Konarskiego 1/3
85-066 Bydgoszcz
e-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 0-52 349-76-05, fax 349-76-27, 349-76-08
www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl

LUBELSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. 3-go Maja 6
20-950 Lublin
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl 0-81
tel. 538-52-22, 538-52-00, fax 538-52-30,538-52-65
www.kuratorium.lublin.pl

LUBUSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
tel. 0-95 720-84-12 do 15, fax 722-37-26
www.ko-gorzow.edu.pl

ŁÓDZKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Kościuszki 120a
90-446 Łódź
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
tel. 0-42 637-74-17, 637-70-55, fax 636-03-85
www.kuratorium.lodz.pl

MAŁOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
tel. 0-12 422-99-18, 616-02-83, fax 422-00-80
www.kuratorium.krakow.pl

MAZOWIECKIE KURATORIUM OŚWIATY
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
tel. 0-22 827-10-14, 551-24-00 1071
www.kuratorium.waw.pl

OPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl
tel. 0-77 452-45-68, 452-49-20, fax 452-49-21
www.kuratorium.opole.pl

PODKARPACKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
tel. 0-17 867-11-00, 867-11-43, fax 867-19-54
www.ko.rzeszow.pl

PODLASKIE KURATORIUM OŚWIATY
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
tel. 0-85 748-48-48, fax 748-48-49
www.kuratorium.bialystok.pl

POMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
tel. 0-58 32-22-900, fax 32-22-901
www.kuratorium.gda.pl
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia
tel. 669-34-00, fax 669-34-01
www.kuratorium.gda.pl

ŚLĄSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
tel. 0-32 257-13-70, fax 255-58-25
www.kuratorium.katowice.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE KURATORIUM OŚWIATY
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
te. 0-41 344-33-58, 342-16-34, fax 344-88-83, 342-18-12
www.kuratorium.kielce.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE KURATORIUM OŚWIATY
Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
e-mail: ko@ko.olsztyn.pl
tel. 0-89 527-22-50, 523-26-00, fax 527-27-21
www.ko.olsztyn.pl

WIELKOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl
tel. 0-61 852-16-61, fax 852-31-69
www.ko.poznan.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl
tel. 0-91 442-75-01/85/02, centr. 442-75-00, fax 442-75-08
www.kuratorium.szczecin.pl

W sekcji niżej znajdziesz linki dotyczące pomocy dla dzieci, w tym związane z kontynuacją nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy opracowało plan lekcji zdalnych dla każdej klasy na 2 tygodnie do przodu wraz z filmikami do każdej lekcji. Harmonogram jest dostępny pod linkiem: https://lnkd.in/ed5Az2Rz

Tutaj zaś można pobrać wszystkie podręczniki w wersji on-line: https://lnkd.in/eUequDYb

WIĘCEJ MIEJSC DLA DZIECI W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH

Nowelizacja polskich przepisów wprowadziła od  10 marca zwiększenie limitów dzieci w oddziale przedszkolnym ( z 25 do 28 osób) i w oddziałach I-III szkoły podstawowej (z 25 do 29 osób).

Czy muszę zapisać dziecko do szkoły?

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Skorzystaj z pomocy Omenaa Foundation, która organizuje pomoc dla ukraińskim uczniów w celu znalezienia miejsca w polskich szkołach, wyślij e-mail na m.lisowski@omenaafoundation.com, strona fundacji link

Jakie wsparcie dostanie moje dziecko?

Uczniowie ukraińscy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie nauki w języku polskim mogą skorzystać ze wsparcia.

Aby uzyskać pomoc zgłoś się do dyrektora szkoły. Jest to inicjatywa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Decyzje są podejmowane indywidualnie przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Możesz powołać się na dokument “Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół ” stworzony przed Ministrerstwo Edukacji i Nauki (link na dole strony www).

Czy mogę liczyć na wsparcie psychologa lub pedagoga?

Uczniowie ukraińscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, która jest przyznawana indywidualnie po wstępnej ocenie.

Aby uzyskać pomoc zgłoś się (Rodzicu, Uczniu) do dyrektora szkoły lub wychowawcy, nauczycieli i specjalistów, np.: psychologa, pedagoga, logopedy szkolnego itp. Jest to inicjatywa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć również rodziców uczniów.

Możesz powołać się na dokument “Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół ” stworzony przed Ministrerstwo Edukacji i Nauki (link na dole strony www).

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci

Przydatne linki

SZKOŁA ONLINE DLA DZIECI Z UKRAINY

Fundacja EduSEN i Stowarzyszenie KLANZA 14 marca uruchomiły bezpłatną SZKOŁĘ ONLINE dla dzieci z Ukrainy. To kontynuacja szkoły w ukraińskim systemie nauczania kierowana jest dla wszystkich chętnych, którzy planują wrócić na Ukrainę lub zostali w swoim kraju. Spotkania będą odbywały się na platformie ZOOM, na każdym poziomie nauczania i w podziale na klasy. Zajęcia są całkowicie darmowe.

Zajęcia lekcyjne online będą realizowane dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku przed południem (w godz. 9:00-11:00) oraz po południu (w godz. 17:00-19:00). Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez ukraińskich nauczycieli.

Link dla uczniów: https://bit.ly/szkolaONLINE-uczniowie
Link dla nauczycieli: https://bit.ly/szkolaONLINE-nauczyciele

Plany i linki do zajęć zostaną wysłane na maile podane w formularzu.

Od 21 marca 2022 r. rozpoczną się również zajęcia prowadzone przez nauczycieli języka polskiego jako obcego dla uczennic, uczniów, nauczycielek i nauczycieli. A od 4 kwietnia ruszą lekcje prowadzone przez polskich nauczycieli wyrównujące braki z poszczególnych przedmiotów.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA SZKOLNE, International Trilingual School of Warsaw przy ul. Królowej Aldony 23/25 (Saska Kępa w Warszawie) organizujemy pierwsze bezpłatne zajęcia szkolne po ukraińsku dla dzieci z Ukrainy przebywających obecnie w Warszawie.

Zachęcamy do odwiedzin platformy do nauki dla dzieci:

Squla bezpłatna dla dzieci z Ukrainy