Pamiętaj sprawdź aktualne informacje na polskich stronach rządowych – to podstawowe źródło informacji

Lista organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oferujących pomoc: 

Telegram